Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een Kids-ID, op een klever van de mutualiteit van je kind of in het boekje van Kind en Gezin. Je kan ook een attest van gezinssamenstelling aanvragen, daarop staat het rijksregisternummer. Indien je niet over een rijksregisternummer beschikt, neem dan contact op met huisvanhetkind@haacht.be.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, ontvang je een mededeling van niet-gerealiseerd inschrijving en blijft je kind op de wachtlijst staan in de school van je voorkeur. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

Wat als ik mijn kind niet aangemeld heb?

Je zal dan moeten wachten op de periode van vrije inschrijvingen. Dan kan je je kind enkel inschrijven in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Binnen de aanmeldperiode is het niet van belang op welk tijdstip je je kind aanmeldt. Dit tijdstip heeft geen invloed op de rangschikking. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je kan voor alle scholen die deelnemen aanmelden. Je bent echter niet verplicht om voor meerdere scholen aan te melden.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

De computer wijst elk kind toe aan één school. Deze rangschikking gebeurt volgens deze criteria:

1.     Broers en zussen

2.     Kinderen van schoolpersoneel

3.     Schoolkeuze

4.    Afstand
Voor afstand wordt rekening gehouden met het domicilieadres van het kind en eventueel met het werkadres van de ouders. De afstand wordt berekend in vogelvlucht tot het officiële adres van de school.

5.     Toeval (bij gelijke afstand in vogelvlucht)

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

·       Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

·       Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als eerste keuze opgaven. Deze kinderen worden gerangschikt op basis van afstand.

·       Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Je ontvangt een e-mail of brief van de school waaraan je wordt toegewezen.

·       Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen en je blijft op de wachtlijst van deze school staan.


Welk adres geef ik op?

·       Het domicilie-adres van je kind.

·       Het werkadres van één van de beide ouders. Hierop zal controle uitgevoerd worden.


Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de school van je eerste keuze voor het afsluiten van de aanmeldingsperiode. Ze helpen je graag verder.

Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

Wat als ik vind dat een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving onterecht is?

Neem contact op met de ombudsdienst inschrijvingen via huisvanhetkind@haacht.be. Zij zullen je melding onderzoeken.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met de school van je eerste keuze. Zij zullen je zeker verder helpen.

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

·       een vertegenwoordiger uit elke school met een erkende oudervereniging

·       een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen?

·       klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing

·       vragen over een uitzonderlijke situatie

·       oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres

·       Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de ombudsdienst inschrijvingen vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

·       de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure